Teenused

Sisekujundus

Projektist teostuseni. Pakume terviklikku sisekujundustööde komplekti: ruumide joonistamine, projekti eskiisi 3D visualiseerimise koostamine, spetsifikatsiooni ja tööjooniste koostamine. Töö on jagatud etappideks, mida teostatakse kindlas järjekorras.

Üldised faktid

  • Kuulab teie soove ja viib need ellu, järgides samas kõiki ettenähtud norme ja nõudeid
  • Töötame selle nimel, et iga meie klient saaks kvaliteetse teeninduse ja kauni interjööri õige hinnaga.
  • Hindame meie klientide usaldust meisse
  • Käitleme kõiki üksikasju hoolikalt ja teeme töid vastutustundlikult
  • Oleme tulemusele orienteeritud ja teenindame teid mitte ainult projekti ajal, vaid ka pärast selle lõppu.
  • Meie koostöö tagab igale kliendile individuaalse lähenemise
  • Meie usaldusväärsed partnerid ja töövõtjad tagavad kõrge kvaliteedi

Kohtumine disaineriga

Kutsume teid oma näituseruumi ja kuulame ära kõik teie disainisoovid. Pärast soovitud interjööri stilistika läbi arutamist määrame kindlaks funktsionaalsed nõuded ja ülesanded. Seejärel valmistame ette tehnilise ülesande tulevase interjööri pildikollektsiooni näol.

Mõõtmine

Disainer külastab objekti, et see üle vaadata, võtta ruumide täpsed mõõdud ja pildistada algseisund.

Projekti mustand

Kogutud info põhjal koostatakse planeeringulahendused ja 3D mudel. See võimaldab visualiseerida tulevast lahendust realistlike sisekujunduspiltide näol.

Klient saab hinnata kujunduslahendusi arvutimudeli alusel ja teha muudatusi ilma eelarvet ja ajakava mõjutamata.

Tööprojekti koostamine

Täielik töödokumentatsioon töötatakse välja tellija poolt ehitustööde teostamiseks kooskõlastatud projekti eelnõu alusel. Koostatakse kõik projekti jaoks vajalikud plaanid, joonised ja mustrid. Koostatakse katete, mööbli, valgustite ja sanitaartehnika spetsifikatsioonid.

Autori järelevalve

Remondi- ja viimistlustööde ajal korraldatakse järelevalvet. See sisaldab:

  • Kohalolek kohapeal
  • Konsultatsioonid ja tööde projektile vastavuse kontrollimine
  • Tööjooniste parandamine (vajadusel)